Festiwal Smaku
533 993 337
[email protected]

Akademia HR - dostosuj firmę do wymagań rynku pracy ! Projekt PARP BUR

Celem projektu Akademia HR jest zapewnienie dofinansowania (za pośrednictwem operatorów) na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw każdej wielkości - mikro, małych, średnich i dużych firm - w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi - ZZL, HR, aby pomóc im dostosować się do zmian demograficznych oraz dynamiki rynku pracy.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych FERS - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, poprzez PARP - Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości marzec 2024 - lipec 2026

zainteresowany?: tel. 533 993 337

1.3 Kadry nowoczesnej gospodarki - AKADEMIA HR daje szansę przedsiębiorcy na pozyskanie wsparcia unijnego na dostosowanie firmy do zmian jutra 

W ramach konkursu „Akademia HR” stworzono dwa narzędzia, które pomogą przedsiębiorcom określić sugerowane potrzeby rozwojowe w obszarze HR oraz wybrać odpowiednią ofertę szkoleniowo-doradczą:

1. Autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz do wypełnienia przez przedsiębiorcę.

2. Opis kompetencji w obszarze HR – dokument, który stanowi podstawę do wyboru usług rozwojowych. 

>Nasz artukuł Dlaczego Twojej firmie przydadzą się szkolenia w ramach Akademii HR - Wyzwania zatrudniania

 

Dla kogo jest przeznaczony projekt:

- mikro, - małe,  - średnie, - duże przedsiębiorstwa , bez osób samozatrudnionych

Kogo można w ramach projektu przeszkolić:

  • właścicieli firm, przedsiębiorstw, organizacji - niezależnie od jej wielkości
  • kadry HR,
  • kadry menadżerskiej,
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Na co można przeznaczyć środki:

Środki można przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze zamieszczone w  BUR - Baza Usług Rozwojowych, które umożliwią przeszkolenie osób odpowiedzialnych za politykę personalną firmy. 

Usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo), które przedsiębiorca może wybrać, powinny odpowiadać na potrzeby określone w wyniku autodiagnozy oraz być zgodne z Opisem kompetencji pracowników w obszarze HR - poniżej.

Wysokość dofinansowania, czyli na ile środków mogę liczyć:

Kwotać dofinansowania, jakie może otrzymać przedsiębiorca na usługi rozwojowe, zależy od założeń określonych przez danego Operatora. Dofinansowanie pokrywa do 80% kosztów projektu, co oznacza, że pozostałe 20% muszą pokryć przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie. W zależności od operatora kwoty wahają się od około 9600 zł do 12000 na pracownika.

Masz pytania, zadzwoń tel. 533 993 337
 
Nasze szkolenia

> Szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników Akademia HR Lublin Szkolenie HR Lublin

 

Jakie kompetencje HR wybrać dla swojego przedsiębiorstwa?

Analiza trendów i kierunków rozwoju rynku pracy

Zarządzanie kapitałem ludzkim (HR) jest obszarem, na który wpływa wiele dynamicznych czynników. Przykładem są globalne trendy identyfikowane w raporcie Human Capital Trends 2021 przez Deloitte oraz polskie analizy, jak raport PARP z 2022 roku „Rynek pracy, edukacja, kompetencje.” Wyzwania te szczególnie dotykają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), które nie zawsze dysponują odpowiednimi zasobami i specjalistami HR. W wyniku tego, procesy HR w tych firmach mogą być mniej zaawansowane, co podkreślają badania Bilans Kapitału Ludzkiego realizowane przez PARP i Uniwersytet Jagielloński.

Biorąc pod uwagę, że MMŚP stanowią największą grupę pracodawców w Polsce, konieczne jest wsparcie tych firm oraz rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za HR. Unlimited Centrum Szkoleń Lublin oferuje szkolenia dla firm i kursy menedżerskie, które mogą znacząco pomóc w tym zakresie.

Kluczowe wyzwania wpływające na kompetencje HR:

1. Starzenie się społeczeństwa i migracje:

- Związane z tym zmiany demograficzne, takie jak zmniejszenie liczby nowych osób wchodzących na rynek pracy czy migracje z Ukrainy, wymagają rozwinięcia kompetencji zarządzających wiekiem i różnorodnością w organizacjach.

2. Niedobór siły roboczej:

- Szacunki PwC wskazują, że do 2025 r. Polska będzie potrzebowała dodatkowych 1,5 miliona pracowników. Ważne jest zatem pełne wykorzystanie potencjału zawodowego wszystkich grup pracowników, także tych z różnymi potrzebami funkcjonalnymi.

3. Zmiany w modelach pracy:

- Zmiany jakie niesie praca hybrydowa i zdalna wymuszają potrzebę elastycznego podejścia do organizacji pracy i zarządzania małymi zespołami.

4. Zmiany w podejściu do zatrudnienia:

- Coraz więcej pracowników, zwłaszcza młodszych, traktuje zmiany zawodowe bardziej elastycznie. Konieczne jest więc rozwijanie umiejętności tworzenia elastycznych i zwieńczonych kontraktów zatrudnienia.

5. Równe traktowanie i rozwój zawodowy:

- Pracownicy oczekują równego traktowania, możliwości stałego rozwoju oraz równowagi między pracą a życiem osobistym. Organizacje muszą umieć kształtować stosowną kulturę organizacyjną.

6. Digitalizacja i automatyzacja:

- Digitalizacja pracy wymaga od menedżerów HR kompetencji informatycznych i analitycznych, a także przygotowania pracowników poprzez reskilling i upskilling.

 

 Unlimited Centrum Szkoleń Lublin oferuje odpowiednie kursy menedżerskie i szkolenia dla firm, które pomagają w zdobyciu niezbędnych kompetencji, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby. Jesteśmy wpisani do BUR i pomagamy w formalnościach dotyczących pozyskania dotacji.

Sprawdź nas tel. 533 993 337

 

Na podstawie Opisu kompetencji pracowników w obszarze HR, w ramach poszczególnych kompetencji przygotowaliśmy tematy szkoleń które mogą Państwa zainteresować czy zainspirować. Pomożemy z doborem szkoleń i ich realizacją zgodnie z dokumentem autodiagnozy do Akademii HR. tel. 533 993 337 lub biuro @ unlimitedgroup.pl

Możliwe tematy szkoleń HR wg opisu kompetencji w obszarze HR - Akademia HR

1. Szkolenie z przygotowania organizacji do wyzwań rynku pracy

- Szkolenie w analizy globalnych i lokalnych trendów rynku pracy

- Identyfikacja kluczowych wyzwań i możliwości

- Szkolenie ze z strategicznego planowanie zasobów ludzkich

2. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy

- Kurs technik zarządzania zmianą

- Kurs Komunikacja i zaangażowanie pracowników w procesie zmian

- Monitorowanie i ocena efektywności wprowadzonych zmian

3. Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

- Strategie zarządzania talentami różnych pokoleń

- Szkolenie z programów mentoringowych i coachingowych

- Kurs budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej

4. Szkolenie z zarządzania różnorodnością i wielokulturowością w organizacji

- Programy zarządzania różnorodnością

- Kształtowanie polityk antydyskryminacyjnych

- Tworzenie zespołów wielokulturowych

5. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności

- Kurs praktyk rekrutacyjnych z naciskiem na równość szans

- Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

- Szkolenie w transparentności w komunikacji wewnętrznej

6. Szkolenie z zarządzania pracą zdalną i hybrydową

- Narzędzia i technologie wspierające pracę zdalną

- Kurs strategii motywowania i zarządzania zespołami rozproszonymi

- Aspekty prawne pracy zdalnej

7. Kurs wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy

- Modelowanie elastycznych struktur organizacyjnych

- Agile i inne nowoczesne metody zarządzania projektami

- Przekształcanie tradycyjnych procesów pracy

8. Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi

- Dostosowanie przestrzeni biurowej i narzędzi pracy

- Szkolenie z programów wsparcia dla pracowników z niepełnosprawnością

- Kurs budowanie kultury inkluzywnej

9. Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

- Szkolenie z rekrutacji i integracji pracowników zagranicznych

- Polityki migracyjne organizacji

- Wsparcie adaptacyjne i językowe

10. Szkolenie z orientacji w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych

- Analiza rynku i otoczenia biznesowego

- Rozumienie kulturowych kontekstów pracy

- Adaptacja strategii HR do lokalnych uwarunkowań

11. Kursy Digital - wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR

- Przegląd najnowszych narzędzi HR Tech

- Wdrożenie systemów HRMS/HRIS

- Optymalizacja procesów HR za pomocą technologii

12. Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy

- Techniki zbierania i analizy danych HR

- Wykorzystanie analityki predykcyjnej w HR

- Tworzenie raportów i KPI

13. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy

- Kurs strategii Talent Management

- Kurs planowania kariery i sukcesji

- Programy rozwoju pracowników

14. Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

- Automatyzacja procesów HR

- Wdrożenie nowoczesnych narzędzi do codziennej pracy

- Zarządzanie zmianą w kontekście digitalizacji

15. szkolenia z budowania prorodzinnej kultury pracy

- Programy wsparcia dla pracowników z rodzinami

- Polityki balansujące życie zawodowe i prywatne - Wellbeing

- Kurs inicjatywy prorodzinne w miejscu pracy

 

Firma Unlimited Centrum Szkoleń Lublin pomoże Państwu na każdym etapie projektu Akademia HR, wsparcia ze złożeniem wymaganej dokumentacji, po dobór i realizację właściwych wg Państwa i Autodiagnozy szkoleń i kursów w Lublinie, lubleskim województwie czy dowolnym miejscu w Polsce. 

Mamy też spore doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi ZZL, rekrutacji i selekcji pracowników, kierowania ludźmi, Hr - Human Resources, szkoleń HR wg standardów VCC wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów.

Po więcej informacji i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości

Serdecznie zapraszam do kontaktu. tel. 533 993 337 

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2024 by Unlimited. Design & developement CreActive Team