Festiwal Smaku
533 993 337
[email protected]

Dlaczego szkolenia w firmie nie działają i co z tym zrobić?

Zastanawiałeś się, jak efektywnie rozwijać umiejętności zawodowe swoje i pracowników?

Wiemy, że tak jak w sporcie, sporadyczne treningi nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. A mino to koncepcja ciągłej edukacji czy lifelong learingu rzadko ma zastosowanie w firmach.

Dlatego może warto przyjrzeć się temu jak szkolimy, kiedy szkolimy, kogo z czego szkolimy w kontekście trwałego rozwoju kompetencji pracowników oraz efektywnego wydatkowania środków firmy i czasu zespołu.

 

Szkolenia pracownicze są nieodłącznym elementem rozwoju firm i ich pracowników. Często jednak zdarza się, że pomimo znacznych inwestycji w szkolenia, oczekiwane rezultaty nie są osiągane. Dlaczego tak się dzieje? 

Główne przyczyny nieskuteczności szkoleń

 1. Brak jasnych celów szkoleniowych

  • Wiele szkoleń prowadzonych jest bez wyraźnie określonych celów. Pracownicy nie wiedzą, czego konkretnie mają się nauczyć i w jaki sposób nowa wiedza ma być zastosowana w praktyce. Brak mierzalnych celów utrudnia ocenę skuteczności szkolenia.
  • Sporadyczne szkolenia nie wystarczają, by nadążyć za dynamicznymi zmianami w biznesie.
 2. Niewłaściwe dopasowanie treści szkoleniowych

  • Szkolenia często są zbyt ogólne lub nieadekwatne do specyficznych potrzeb firmy i jej pracowników. Uniwersalne programy szkoleniowe mogą nie odpowiadać na konkretne wyzwania stojące przed pracownikami.
  • Jednodniowe szkolenia mogą prowadzić do obciążenia poznawczego i nie przynoszą długotrwałych efektów.
 3. Słaba jakość prowadzenia szkoleń

  • Kwalifikacje trenerów i sposób prowadzenia szkoleń mają ogromny wpływ na ich skuteczność. Niedoświadczeni trenerzy, monotonne prezentacje czy brak interakcji z uczestnikami mogą zniechęcać do nauki.
 4. Niedostateczne wsparcie ze strony kierownictwa

  • Szkolenia są często postrzegane jako jednorazowe wydarzenie, a nie część ciągłego procesu rozwoju. Brak wsparcia i zaangażowania ze strony kierownictwa może skutkować szybkim zapomnieniem zdobytej wiedzy.
  • Pracownicy często potrzebują pomocy tu i teraz, a nie za kilka tygodni czy miesięcy.
 5. Brak monitorowania i oceny efektywności szkoleń

  • Firmy często nie monitorują ani nie oceniają efektywności swoich programów szkoleniowych. Bez systematycznej oceny, trudno jest wprowadzać niezbędne poprawki i dostosowywać szkolenia do zmieniających się potrzeb.

Jak zwiększyć skuteczność szkoleń w firmach?

 1. Określenie jasnych i mierzalnych celów

  • Przed rozpoczęciem szkolenia należy jasno określić, jakie umiejętności mają być rozwinięte i jakie wyniki mają być osiągnięte. Cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowo określone (SMART).
 2. Dostosowanie treści szkoleniowych do potrzeb firmy

  • Treści szkoleniowe powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoi firma i jej pracownicy. Warto przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych, aby lepiej zrozumieć, jakie umiejętności są kluczowe.
 3. Wybór odpowiednich trenerów

  • Należy zatrudniać doświadczonych i kompetentnych trenerów, którzy potrafią zaangażować uczestników i skutecznie przekazywać wiedzę. Interaktywne metody nauczania, takie jak warsztaty, symulacje i studia przypadków, mogą znacznie zwiększyć efektywność szkoleń.
  • Regularne, krótkie sesje, które łatwiej przyswoić i wdrożyć.
 4. Zaangażowanie kierownictwa

  • Kierownictwo powinno aktywnie wspierać proces szkoleniowy, motywować pracowników do uczestnictwa i stosowania nowo nabytych umiejętności w praktyce. Warto również uwzględniać szkolenia jako element oceny pracy i rozwoju zawodowego.
  • Tworzenie atmosfery wsparcia i motywacji, bez zbędnych narzędzi i "dobrych rad".

 5. Systematyczne monitorowanie i ocena

  • Efektywność szkoleń należy regularnie monitorować i oceniać. Można to zrobić poprzez ankiety ewaluacyjne, testy wiedzy, obserwacje w miejscu pracy oraz analizę wskaźników wydajności. Zebrane dane powinny być wykorzystane do ciągłego doskonalenia programów szkoleniowych.

Konluzja

Szkolenia dla pracowniów mogą być niezwykle skutecznym narzędziem rozwoju firmy i kompetencji jej pracowników, pod warunkiem że są odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone.

Kluczowe jest określenie jasnych celów, dostosowanie treści do specyficznych potrzeb, wybór kompetentnych trenerów, zaangażowanie kierownictwa oraz systematyczne monitorowanie i ocena efektywności szkoleń. Zapewnią nam wtedy rozwój kompetencji, które bezpośrednio wpływają na realizację strategii firmy, zwiększą motywację i zaangażownie pracowników w życie firmy.

 

Tylko w ten sposób można zapewnić, że inwestycje w szkolenia przyniosą oczekiwane rezultaty i przyczynią się do długoterminowego sukcesu firmy.

Zapraszamy do kontaktu celem dobrania najbardziej odpowiedniej formy kurów, doradztwa, coachingu lub szkoleń biznaesowych w firmie.

tel. 533 993 337

Możemy pomóc również w pozyskaniu dofinansowań co może znacznie obniżyć koszty procesu :)


Oferujemy profesjonalne szkolenia biznesowe w Lublinie z:

 • Kursy zawodowe Lublin – stolarskie i budowlane

 • Szkolenia IT, AI Lublin

 • Szkolenia menedżerskie Lublin

 • Szkolenia HR Lublin

 • Szkolenia z marketingu i social mediów Lublin

 • Kursy językowe Lublin

 • Szkolenia stacjonarne Lublin i online

 • Kursy sprzedażowe, handlowe

 • Szkolenia z negocjacji

 • Kursy z komunikacji

 • Kursy zarządzania sobą w czasie

 • Kursy radzenia sobie ze stresem

 • Szkolenia z kompetencji miękkich

Każde szkolenie zakończone jest certyfikatem potwierdzającym nabyte kompetencje zawodowe.

 

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team